MANOKA
Magyar nyelvoktatás Karlsruhe
ungarische Sprachunterricht Karlsruhe
Kezdőlap
A magyar nyelv
Foglalkozások
Törpi-csoport
Óvodai csoport
Iskolai csoport
Jelentkezés
A magyar iskola
Nyelvünk megőrzése feladatunk. A mindennapok „magyarján" túl meg kell adnunk gyermekeinknek a lehetőséget, hogy önmagukat ne idegennek, hanem magyarként vagy „félmagyarként" magukat egyéniségként, valami máshoz, valami más értékhez is tartozónak érezhessék hazájukban, Németországban. Hogy ne húsz, harmincévesen vagy később kezdjék el keresni a „hovatartozást", amit gyermekkorukban a nyelven, az irodalmon, a kultúrán át nem tudtak megszerezni. Hogy ebből „hasznot húzzanak", hogy igazi „kétnyelvűként" még biztosabban megbirkózzanak a világ „bábeli zűrzavarával", a harmadik, negyedik nyelvvel, az idegen nyelvekkel.

A magyarországi tankönyvpiac hatalmas kínálatából, az egyes tankönyvek segítségével, azokból válogatva oltjuk gyermekeinkbe a szép magyar beszédet, hogy emelt fővel vallhassák: „Igen, én igazán magyar (is) vagyok. Hordozom az egyetemes műveltség, a világ kultúrájának, kulturális örökségének ezt a szeletét - mert ismerem a Csodaszarvas regéjét, a János vitézt, Mikszáthot és Móriczot, sőt még Babitsot is olvastam. Játszottam már Betlehemest, el tudom énekelni a Himnuszt, hallgattam már Kodályt, és tudom, hogy a magyar történelem nem 896-tal kezdődik."
... és sorolhatnánk tovább a számos lehetőséget, amelyeket a szülőkkel megbeszélve, valamint a tizenévesek érdeklődését figyelembevéve a pedagógusok tanterveivel, elképzeléseivel összevetve közösen választunk majd a heti egy-két „magyaróra" tanítási anyagának.

3-6 éves korosztály
meséken, mondókákon, énekeken és legfőképpen játékon keresztül kezdik el a gyerekek a beilleszkedést a közösségbe, egy magyar közösségbe. Célunk, hogy gyermekeink a német óvoda mellett hetente egy-két órát gyerekekkel, az óvónénivel magyarul is beszélgessenek.

6/7-8/9 éves korosztály
érdeklődéstől és nyelvtudástól függően vegyes csoportokban. Ennél a korosztálynál az írás-olvasás mesterségét kizárólag csak konkrét szülői kérésre, illetve a gyermekek hozzá való készségéről megbizonyosodva tanítjuk, miután azt a német nyelvben már biztosan uralják. A magyar nyelvet játékokon, gyermekverseken, mondókákon, meséken keresztül csiszoljuk.

9/10-11/12 éves korosztály
a játékosságon, kötetelen beszélgetésen túlmenően úgy a János vitéz, mint a Toldi Miklós és más szépirodalmi, népköltészeti alkotások szöveges feldolgozásával (memoriter, olvasás, foglamazás) fejlesztjük tovább a gyermekek írás-olvasási, szövegmegértési készségét.

13/14-15/16 éves korosztály
ahol a „még biztosabb" magyart még „komolyabb" szépirodalom segítségével alakítjuk, s ahol már kitérünk a konkrét magyar nyelvtanra is.

17/18 éves korosztály és az idősebbek
akik biztosabban kívánják uralni a magyar nyelvet. Mindenkinek,
1. aki nyelvtudását el kívánja mélyíteni - beszélgetésen, nyelvtanon, írásgyakorlatokon keresztül.
2. aki a magyart meg akarja tanulni.
wukk.de.dd20408.kasserver.com/manoka
Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits