MANOKA
Magyar nyelvoktatás Karlsruhe
ungarische Sprachunterricht Karlsruhe
Kezdőlap
A magyar nyelv
Foglalkozások
Törpi-csoport
Óvodai csoport
Iskolai csoport
Jelentkezés
A magyar nyelv
Mint minden embernek, minden nyelvnek megvan a maga logikája. A nyelv és a gondolkodás szorosan összefügg. Az emberek gondolkodása, logikája tükröződik a nyelvben és fordítva. A nyelv azon elemek és szerkesztési szabályok összessége, amelyek birtokában az emberi közösség tagjai létrehozzák és megértik a mondatokat, a beszédet, amelyeket az emekből, vagyis jelekből (szavakból, előhangzókból, utótagokból, végződésekből stb.) és az ezeket összekapcsoló szabályokból alkotnak.

A világ közel 200 országában több mint 6000 beszélt nyelv létezik, amelyek azonban bizonyos vonásokban megegyeznek. Ezek a vonások a már említett elemek és szabályok, melyek együttesen a nyelvet alkotják. A nyelvet, mint társadalmi jelenséget.

Típusuk szerint megkülönböztetünk elkülönítő vagy izoláló, toldalékoló vagy agglutináló, hajlító vagy flektáló és bekebelező vagy inkorpoláló nyelveket. Toldalékolók az uráli (pl. finnugor), az altaji (pl. török mongol), a dravida (pl. indiai) és a summér (pl. ókori mezopotániai) nyelvek.

A különféle nyelvtípusok különböző nyelvcsaládokban alakították ki önön nyelvtani rendszerüket, hang-, alak-, és mondattanukat.
A magyar nyelv az uráli (finnugor) nyelvcsaládba tartozik és az indoeurópai nyelvek között él.

A magyar nyelv különlegességét, egzotikumát az adja, hogy az Indiától Európáig terjedő, óriási területek nyelveit magába foglaló indoeurópai nyelvcsalád flektáló nyelvei között mint az uráli nyelvcsaládhoz tartozó toldalékoló nyelv csupán harmadmagával (a finnekkel és az észtekkel) alkot földrajzilag, országhatárokkal is megjelölt nyelvi egységet. Eme ritka nyelv egy társadalom, immáron az Európai Unió hivatalos nyelve.

A beszédet és a nyelvet együttesen nyelvezetnek nevezzük. Míg a nyelv társadalmi, a beszéd individuális jelenség. A beszéd mondatok végtelen sora, amelyeket egy nyelvi közösség tagjai érintkezésük során mondanak. Az emberek beszélnek egymással, a beszéd a nyelv szabályai szerint van megszerkesztve.  A nyelv a közlés, a kommunikáció eszköze, a beszéd - mint ahogy az írásmű is - a nyelv produktuma, terméke.

Minden nyelv logikáját annak nyelvtana, nyelvtani szabályrendszere adja. Egy kisgyermek a beszéd képességével jön világra, majd beszédből, végtelen számú mondat megértése és használata során sajátítja el a nyelv szabályrendszerét.

Ahhoz, hogy egy nyelvet, mint tanult idegen nyelvet elsajátítsunk és magunkénak érezzünk, el kell sajátítanunk annak logikáját, azaz nyelvtanát. Ezzel párhozamosan - a szigorú szóbiflázás mellett--nyelvtani gyakorlatokon keresztül gyarapíthatjuk  szókincsünket kiválasztott témákon át a mindennapi társalgástól az összetettebb szövegekig.

wukk.de.dd20408.kasserver.com/manoka
Suchmaschinenoptimierung mit Ranking-Hits